• Beauvais katedra
  • Beauvais katedra
  • Beauvais katedra
  • Beauvais katedra

 Beauvais katedra

 

Budowę katedry w niewielkiej miejscowości Beauvais, położonej 80 km na północ od Paryża, rozpoczęto w 1225 roku. Jej wielkość miała przyćmić budowaną w tym samym czasie katedrę w Amiens, ale nigdy nie zastała ukończona.
Po 60 latach od rozpoczęcia budowy gotowe było prezbiterium, którego wysokość sklepienia wynosi 48 metrów, jakiego nie osiągnęła żadna inna katedra. Jednakże część jego murów runęła. Odbudowa prezbiterium  i wzmocnienie jej konstrukcji dodatkowymi filarami i przyporami trwała kolejnych 50 lat.
Transept został zbudowany na początku XVI wieku. Jednakże zamiast kontynuować budowę katedry i zlecić budowę nawy głównej, dumni biskupi Beauvais kazali zbudować wieżę, która byłaby wyższa do budowanej w tym samym czasie w Rzymie bazyliki św. Piotra. Konstrukcja kościoła nie wytrzymała ciężaru postawionej na przecięciu naw wysokiej wieży, która wkrótce runęła, niszcząc dach katedry. Dach naprawiono, ale nawy głównej nigdy nie zbudowano. Prawdopodobnie niestabilne podłoże na którym stoi, jak również brak korpusu nawy głównej powodują, że ściany budowli pękają i grożą zawaleniem.

 

  • Beauvais katedra
  • Beauvais katedra
  • Beauvais katedra
  • Beauvais katedra
 

Zewnętrzne ściany katedry zabezpieczone są żelaznymi prętami, a wnętrze stalowymi i drewnianymi stemplami i kratownicami.
Budowla wpisana jest na listę najbardziej zagrożonych zabytków świata, a naukowcy głowią się, jak ją uratować.

 

Dodaj komentarz
Współpraca