Mainz / Moguncja

 

Z Mainz pochodzi Jan Gutenberg twórca prasy drukarskiej i możliwości wielonakładowego druku. Poświęcono mu muzeum w którym można zobaczyć biblię wydrukowaną przez niego. W zbiorach znajduje się też prasa drukarska XV w.

 

 

Współpraca