Ostra Brama w Wilnie

 

Ostra Brama w Wilnie to jedna z największych atrakcji litewskiej stolicy. Znajduje się na Starym Mieście i wraz z przylegającym do niej fragmentem muru obronnego jest jedyną pozostałością po fortyfikacjach okalających niegdyś całe miasto. Ostra Brama i znajdujący się w niej obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej jest miejscem kultu wielu chrześcijan i atrakcją dla turystów z całego świata.
 
 

Historia Ostrej Bramy

 

Ostrą Bramę wzniesiono w latach 1503-1514. Cała konstrukcja utrzymana jest w stylu gotyckim. W 1829 roku od strony wewnętrznej bramy wzniesiono kaplicę Ostrobramską z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony Polskiej.

W średniowieczu istniał zwyczaj umieszczania świętych obrazów we wnękach wież bramnych. Wilno początkowo miało pięć bram, ale wszystkie one (oprócz Ostrej Bramy) zostały zniszczone w XIX wieku.

Sama brama ulokowana jest na planie niemalże kwadratu, a grubość murów to około dwa metry.

 

Kaplica Ostrobramska

 

obraz matki Boskiej OstrobramskiejNa początku na północnej elewacji Ostrej Bramy znajdowała się nisza, w której umieszczony był święty obraz. W roku 1671 lub 1672 od strony wewnętrzne dobudowano drewnianą kaplicę, która niestety spłonęła w 1711 roku. Niespełna dwanaście miesięcy później kaplicę odbudowano jako murowaną. Do czasów obecnych wykonano także cztery przebudowy, z czego ostatnią uznano za profanację, gdyż w jej trakcie zdemontowano zabytkowe drzwi, położono nową podłogę i zmieniono poręcze schodów.

W kaplicy znajduje się, pochodzący z XVII wieku, piękny obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, uznawany przez wiernych za cudowny. Został on umieszczony na bramie na początku XVII wieku, a po wybudowaniu kaplicy przeniesiono go do środka. Obraz Matki Miłosierdzia przedstawia jeden z najciekawszych i wyjątkowo rzadkich wizerunków Maryi. Jest ona tu bowiem namalowana bez Jezusa na swoich rękach.

Obraz Matki Boskiej jest najbardziej wymownym symbolem chrześcijaństwa na Litwie i najcenniejszym zabytkiem malarskim znajdującym się w Wilnie na stałe. Słyszy się o licznych cudach dokonanych przez obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Odbywają się do niego liczne pielgrzymki z prośbami o łaskę Bożą i uzdrowienie.

Ścianę Kaplicy Ostrobramskiej zdobią wota dziękczynne ze złota i srebra, figurki modlących się ludzi oraz oczy, ręce i nogi będące darami od uzdrowionych ludzi. Szacuje się, że jest ich ponad 14 tysięcy. Pozostała część znajduje się w skarbcu, który czasami jest otwierany.

O obrazie wypowiada się wielu Polaków. To tu modlili się Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i inni słynni mieszkańcy Wilna. Matka Boska z Ostrej Bramy pojawia się także w polskiej epopei narodowej - "Pan Tadeusz", gdyż to właśnie jej Adam Mickiewicz zawdzięczał "cudowne uzdrowienie".

 

Wydarzenia związane z Ostrą Bramą

 

W kaplicy odprawiane są msze święte w języku polskim i litewskim. 16 listopada odbywa się także święto Matki Boskiej Ostrobramskiej. Uroczystości odpustowe obejmują osiem dni, a wierni pokonują schody na kolanach, by oddać cześć Maryi. Zgodnie z obowiązującą tradycją, mężczyźni przechodzący ulicą Ostrobramską powinni zdjąć nakrycie głowy.

 

Informacje zaczerpnięte z: https://polonika.pl/abc-dziedzictwa/indeks-miejsc/ostra-brama-

 

  • ostra brama w wilnie
Dodaj komentarz