Wiza na Białoruś w celach biznesowych

Białoruś jest ważnym partnerem biznesowym dla Polski, a szczególnie dla polskich przedsiębiorców ze wschodnich rejonów kraju. Niezależnie od tego, z jakiego powodu obywatele Polski chcą się udać na Białoruś, muszą posiadać zezwolenie na pobyt na jej terenie. Potwierdzeniem tego pozwolenia jest wiza na Białoruś.

 

  1. Wiza na Białoruś dla przedsiębiorców
  2. Przed wyjazdem zadbaj o legalizację dokumentów

 

Aby uzyskać odpowiednią wizę, konieczne jest złożenie wniosku o jej wydanie do jednej z placówek dyplomatycznych lub do urzędu konsularnego Białorusi. Możliwe jest również zwrócenie się bezpośrednio do Głównego Urzędu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi, który mieści się w Mińsku.

Legalizacja dokumentów i apostille z Legalizacje.com

 

Wiza na Białoruś dla przedsiębiorców

 

To, o jaką wizę należy postarać się przed wyjazdem na Białoruś, zależy od celu podróży. Biznesmeni i pracownicy mają do wyboru kilka wariantów. Wiza na Białoruś w celach biznesowych może być wydana na miesiąc, trzy miesiące lub rok, przy czym może to być pozwolenie na określoną ilość wjazdów na teren republiki Białorusi - jeden, dwa lub wjazd wielokrotny. Jeśli na Białoruś wybiera się pracownik, a wiza ma zostać wydana na rok, do wniosku o wizę powinien on dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu lub zaproszenie od firmy z Białorusi. Natomiast biznesmeni są zobowiązani okazać oryginał kontraktu, który został podpisany między ich firmą a białoruskim kontrahentem. Jest jeszcze jedna opcja - tranzyt. Korzystają z niej często firmy transportowe, które wysyłają swoją flotę na wschód, a jej trasa przebiega przez Białoruś. Wiza tranzytowa pozwala na pobyt na Białorusi przez maksymalnie 48h.

 

Wiza na Białoruś od WizaSerwis.pl

 

Przed wyjazdem zadbaj o legalizację dokumentów

 

Wiza na Białoruś może zostać wydana jedynie na podstawie kompletnego wniosku. Jeżeli należy dołączyć do niego odpowiednie dokumenty, bez nich wniosek nie zostanie rozpatrzony. Chcąc podjąć pracę u naszych wschodnich sąsiadów albo rozpocząć tam biznes, do wniosku o wizę trzeba dołączyć oryginały świadectw ukończenia szkoły, dyplomu ukończenia studiów, umowę spółki lub inne dokumenty, potwierdzające cel podróży. W przypadku wielu z nich konieczne jest najpierw uzyskanie klauzuli Apostille lub ich legalizacja. Legalizacja dokumentów to poświadczenie ich autentyczności - dokumenty z taką adnotacją mogą być legalnie wykorzystywane za granicą. Warto pamiętać, że Apostille lub legalizacja może być dokonana jedynie na oryginałach dokumentów, dlatego przedłożenie kserokopii może wiązać się z wydłużeniem czasu oczekiwania zakończenie procedury.

Dodaj komentarz